Grupul Alsina operează cu strictețe în contextul standardului ISO 9001:2008. Certificatul girează Grupul Alsina, astfel încât include în mod expres anumite activități specifice pentru toate centrele sale situate în Spania, precum și în cele două reprezentanțe din Chile.

 

Domeniul de aplicare al certificatului Grupului Alsina include următoarele activități: „Proiectarea, Fabricarea, Serviciile de Inginerie și Comercializare (Vânzare și Închiriere) de Echipamente pentru cofrarea betonului. Prestarea serviciilor de Montare a Schelelor și Echipamentelor de Cofrare. Implementarea Protecțiilor Colective pe Șantier”.

 

Domeniul de aplicare și amploarea acestei certificări confirmă maturitatea și eficiența Sistemului de Management al Calității, confirmând în același timp angajamentul său pentru un management pe procese și pentru o îmbunătățire continuă, pentru a satisface nevoile clienților săi.

 

Vom vedea o analiză a activităților acoperite de acest standard și domeniul de aplicare pe care îl dețin în cadrul operațiunilor pe care le desfășoară grupul Alsina în toate filialele sale din lume.

 

PROIECTAREA SISTEMELOR DE COFRARE ȘI SCHELE

Procesul de proiectare a noilor sisteme garantează o procedură ordonată în conformitate cu acest standard:

 • Planificarea realizării produsului în funcție de restul sistemelor și de specificațiile clientului.
 • Participarea la reglementările privind produsele și revizuirile tehnologice viitoare.
 • Controlul conformității produsului în conformitate cu standardele sale de calitate.

 

FABRICAREA COFRAJELOR ȘI A ELEMENTELOR SPECIALE

Fabricarea de noi sisteme implică un control total:

 • Planificarea fabricării produsului conform acestui standard.
 • Selectarea și evaluarea continuă a furnizorilor noștri în lanțul de aprovizionare.
 • Controlul calității produsului în conformitate cu standardele sale de calitate.

 

 

COMERCIALIZAREA SISTEMELOR DE COFRARE ȘI SCHELE

Comercializarea, în regim de vânzare și închiriere, a serviciilor și sistemelor noastre necesită:

 • Revizuirea reglementărilor și proceselor pentru a asigura calitatea necesară în orice moment.
 • Gestionarea întreținerii sistemelor prin procese standardizate și normalizate.
 • Atingerea gradului de calitate conform standardului produsului de pe piață.
 • Reclamațiile clientului în funcție de serviciul prestat.
 • Măsurarea și analizarea periodică a satisfacției clienților noștri.

 

 

SERVICII DE INGINERIE ASOCIATE UTILIZĂRII COFRAJELOR ȘI SCHELELOR

Acest serviciu conferă companiei o poziție de referință în cadrul sectorului și oferă o valoare foarte apreciată de clienții noștri.

 • Studiul, proiectarea, fabricarea și furnizarea de forme speciale care completează și îmbunătățesc gama de sisteme Alsina.
 • Crearea de instrumente informatice, exclusiv pentru utilizarea de către tehnicienii Alsina din întreaga lume.
 • Pregătirea, la cererea clienților noștri, a proiectelor vizate și calculul structurilor pentru a garanta soluția implementată.

 

MONTAREA PE ȘANTIER A ECHIPAMENTELOR DE COFRARE ȘI SCHELE

Montarea cofrajului și a schelei trebuie efectuată în conformitate cu legislația, gestionarea echipamentului și normele în conformitate cu fiecare implementare.

 • Asigurarea respectării standardelor sistemelor utilizate.
 • Asigurarea integrării în proces a tuturor companiilor care furnizează serviciul.
 • Garantarea calității execuțiilor și respectarea termenelor stabilite.

 

PROTECȚII COLECTIVE PE ȘANTIER

Această activitate necesită un control exhaustiv al îndeplinirii certificărilor, conducerea echipei tehnice și regulamentul corespunzător pentru fiecare instalație.

 • Efectuarea unui studiu înainte de implementare în conformitate cu proiectul și standardul actual.
 • Intervenții cu personal instruit în conformitate cu reglementările impuse.

Monitorizarea și controlul instalațiilor efectuate pentru a garanta valabilitatea acestora în timp.