De la înființare, Alsina s-a caracterizat prin angajamentul său puternic față de inovare în sectorul cofrajului prin intermediul departamentului C+D+I, reușind să creeze peste 100 de brevete pe piață, printre care se numără și sistemele de cofraje, care s-au dovedit a fi revoluționare pentru sector.

Cu toate acestea și fără a se fi conformat, Grupul Alsina continuă să dezvolte după mai mult de șase decenii, echipamente pentru cofraje care îi permite să se consolideze ca furnizor „strategic” de proiecte de complexitate tehnică ridicată la nivel internațional cu garanție oferită de Certificarea ISO 9001: 2015 mai completă, care include servicii de Proiectare, Fabricare, servicii de Inginerie și Marketing (vânzare și închiriere) pentru echipamente de cofrare a betonului, pe lângă furnizarea de servicii de asamblare a schelelor și echipamente de cofrare, precum și implementarea protecțiilor colective pe șantier.

Astfel, compania înțelege că există întotdeauna posibilitatea de a inova pe linia îmbunătățirii unora dintre produsele existente sau de a crea noi produse pe baza experienței permanente cu clienții săi, oferind soluții noi de cofrare pentru a rezolva noi exigențe prin mecanizarea și industrializarea procesului, contribuind din punct de vedere constructiv la îmbunătățirea productivității, siguranței și eficienței.

 

Procesul C+D de Alsina

Alsina își organizează procesele de cercetare și dezvoltare bazându-se pe două axe fundamentale: planificare și proiectare, ultima fiind cea care diferențiază considerabil produsele create de Alsina.

În acest sens, monitorizarea tehnologică a cofrajelor noastre reprezintă un factor-cheie, deoarece implică menținerea unei comunicări fluide din partea inginerilor cu echipa comercială, pentru a se asigura menținerea caracteristicilor produsului pe tot parcursul vieții utile și pe diferitele piețe în care sunt utilizate.

 

Avantaje și aportul inovării în sistemele de cofrare

Cercetarea departamentului de C+D contribuie în mod considerabil la procesele de construcție în cadrul cărora participă Alsina, având un impact foarte pozitiv asupra serviciului și produsului pe care grupul îl oferă clientului.

Cele mai remarcabile aspecte ale acestei contribuții sunt îmbunătățirea productivității muncii, creșterea capacității sistemelor noastre în momentul în care se pot construi structuri mai mari, creșterea vitezei de utilizare a sistemelor noastre în toate fazele de execuție a structurilor de beton (asamblare, betonare, tratare și decofrare) și creșterea siguranței pentru personalul de pe șantier. Toate sistemele noastre sunt proiectate în conformitate cu reglementările actuale de siguranță și ergonomie.

La un nivel mai general, cercetarea promovată de departamentul de C+D a contribuit la îmbunătățirea generală a sectorului serviciilor de cofrare la nivel național și internațional.

De exemplu, în Europa Alsina a contribuit la punerea în aplicare a sistemelor recuperabile de dale cu productivitate ridicată și încorporarea conceptului de etaj sprijinit și etaj cofrat. Utilizarea unui sistem ordonat de cofrare a permis creșterea productivității fără a neglija siguranța, fiind acesta un element vital în execuția structurilor de beton.

În alte zone la nivel internațional, Alsina a fost capabilă să se adapteze cerințelor pieței oferind soluții solicitate în țară, ca în cazul multor regiuni cu activitate seismică ridicată din America Latină, unde grupul a obținut prin proiectarea soluției  Grindă cu sistem de agățare modulară;o cofrare mai rapidă, economică și sigură a grinzilor de agățare clasice utilizate în structurile care trebuie să reziste la cutremure.

Pe de altă parte, departamentul de C+D al companiei Alsina contribuie la o mai bună gestionare a resurselor și a avantajelor pe șantier, deoarece utilizarea de cofraje industrializate permite o asamblare mai rapidă și mai sigură, care afectează în mod direct numărul de lucrători necesari pe șantier. În plus, studiul ergonomic efectuat cu privire la greutatea cofrajului reduce în mod considerabil utilizarea elementelor de transport, cum ar fi macaralele de pe șantier; iar utilizarea altor materiale decât lemnul sau combinarea cu acesta oferă rezistențe mai mari, cum ar fi gama noastră de cofraje pentru pereți Alisply și gama de cofraje pentru dale Mecanoflex. Un alt factor important la care contribuim este eliminarea deșeurilor, în special a lemnului brut, cum este cazul sistemului nostru de Cofrare Modulară pentru Grinzi Aparente, dar și utilizarea generală a sistemelor de cofrare recuperabile.

 

Viitorul programului de C+D în lumea cofrajelor.

În ciuda tuturor îmbunătățirilor obținute, Alsina continuă să mizeze pe inovația și perfecționarea sistemelor sale de cofrare, optând pe îmbunătățirea continuă.

În acest sens, cercetările din cadrul departamentului pe termen mediu vizează continuarea creșterii productivității în cazul sistemelor noastre de echipamente pentru șantier, reducerea accidentelor, asigurând o utilizare corectă și ordonată a sistemelor noastre, îmbunătățirea ergonomiei și a sănătății profesionale a operatorilor la locul de muncă și pentru a crește sustenabilitatea în acest sector, reducând „amprenta de carbon”, prin reutilizarea masivă a cofrajelor pe șantier, eliminând în consecință un alt tip de „materiale de unică folosință”.

Cu aceste obiective, Alsina continuă să lucreze zi de zi pentru a face implementarea cofrajului in situ mai ușoară, mai sigură și mai productivă pentru toate tipurile de proiecte din orice parte a lumii.