PREVEDERI LEGALE

Informații suplimentare privind politica de Protecție a Datelor aplicabilă în Grupul Alsina

 

Ce companii fac parte din Grupul Alsina în sensul aplicării politicii de Protecție a Datelor?

Conform definiției existente în articolul 4 punctul 19) din Regulamentul European care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora și exclusiv pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, fac parte din Grupul Alsina următoarele societăți:

 • Encofrados J. Alsina, S.A., cu sediul în Montcada i Reixac (Barcelona), Polígon Industrial Pla d’en Coll, Camí de la Font Freda, 1 08110 și CIF A08332363.
 • Servicio de Encofrados Alisan, S.A., cu sediul în Valdemoro (Madrid), Polígono Industrial, Paseo del Prado, numărul 54 și CIF A78483179.
 • Servicio de Implantación de Sistemas de Seguridad, S.L.U., cu sediul în Montcada i Reixac (Barcelona), Polígon Industrial Pla d’en Coll, Camí de la Font Freda, 1 08110 și CIF B66891391.
 • Sunt incluse toate acele filiale, atât naționale cât și străine, înțelese ca fiind acele societăți sau companii care se află sub controlul companiilor menționate mai sus. Puteți accesa o listă actualizată a diferitelor țări în care operează Grupul Alsina și puteți consulta datele fiecărei filiale pe site-ul web alsina.com, în secțiunea “Filiales Alsina”

 

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră?

Responsabilul cu prelucrarea datelor dumneavoastră va fi acea companie de origine spaniolă cu care se întreține orice tip de relație contractuală sau precontractuală în vederea obținerii de bunuri sau produse și/sau furnizării de servicii comercializate de Grupul Alsina.

Adresa poștală (în toate cazurile): Montcada i Reixac (Barcelona), Polígon Industrial Pla d’en Coll, Camí de la Font Freda, 1 08110.

Telefon: (+34) 935753000.

E-mail de contact: protecciondedatos@alsina.com

 

În ce scop prelucrăm datele dumneavoastră personale?

În Alsina prelucrăm informațiile furnizate de persoanele interesate în următoarele scopuri:

 • Pentru gestionarea transmiterii informațiilor solicitate în legătură cu produsele și serviciile pe care le oferim sau cu alte aspecte legate de Grup.
 • Pentru executarea comenzilor primite de la dumneavoastră, corespunzătoare produselor și serviciilor pe care le oferim.

Cât timp vă vom păstra datele?

Datele cu caracter personal furnizate vor fi păstrate atât timp cât se menține relația comercială și nu se solicită eliminarea acestora de către partea interesată, și nu mai mult decât pentru perioada necesară în vederea îndeplinirii scopului prelucrării. Dacă nu am menținut un contact relevant cu dumneavoastră timp de doi ani, vom șterge datele dumneavoastră personale din sistemele noastre.

Ca o excepție de la cele de mai sus, datele dumneavoastră pot fi păstrate în următoarele cazuri:

 • Pentru formularea, exercitarea sau susținerea reclamațiilor.
 • Pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice.
 • La cererea oricărei autorități (de exemplu, a autorității fiscale) sau dacă există posibilitatea unui eventual litigiu.
 • Din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al statului membru corespunzător.

 

În virtutea cărei legitimități sunt prelucrate datele dumneavoastră personale?

Temeiul juridic care stă la baza prelucrării datelor dumneavoastră este aplicabil atât timp cât este necesar pentru executarea contractului și/sau pentru aplicarea măsurilor precontractuale legate de furnizarea de materiale și/sau de prestarea de servicii oferite de compania Grupului Alsina care efectuează prelucrarea.

 

Care sunt destinatarii cărora li se vor comunica datele dumneavoastră?

Datele vor fi comunicate altor companii din cadrul Grupului de Afaceri în scopuri administrative interne, inclusiv pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților sau angajaților.

Ca regulă generală, nu se prevede transferul datelor dumneavoastră personale către o țară terță sau o organizație internațională. În cazul în care are loc un astfel de transfer de date, părțile interesate vor fi informate cu privire la condițiile care afectează transferul și la existența sau absența unei decizii de adecvare a Comisiei în ceea ce privește țara terță sau organizația internațională.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră atunci când ne furnizați date personale?

Orice persoană are dreptul de a i se confirma dacă în orice companie din cadrul Grupului Alsina prelucrăm datele personale care o privesc sau nu.

Persoanele interesate au dreptul de acces la datele sale personale, precum și de a solicita corectarea datelor inexacte sau, dacă este cazul, de a solicita ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate. De asemenea, aceștia pot obține o copie a acestor date care fac obiectul prelucrării; în acest caz li se poate solicita o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative. Această copie va fi furnizată într-un format structurat, de uz comun și lectură automată.

În anumite situații (de exemplu, în cazul prelucrării ilicite a datelor dumneavoastră sau în cazul retragerii consimțământului), părțile interesate au dreptul să ne solicite „ștergerea” acestora. Vom răspunde solicitării dumneavoastră în termen de 30 de zile (deși, în anumite cazuri, termenul poate fi prelungit) și putem respinge cererea numai în cazuri și în condiții concrete. În general, odată ce datele dumneavoastră sunt șterse, vom subînțelege că preferați să vă înregistrați numele în registrul persoanelor care nu doresc să fie contactate. În acest fel, vom reduce posibilitatea de a vă apela în viitor, atunci când datele dumneavoastră pot fi colectate într-un context diferit. Dacă preferați să nu facem acest lucru, nu ezitați să o specificați în mod expres în momentul solicitării ștergerii datelor dumneavoastră.

În anumite contexte, cum ar fi, de exemplu, atunci când este contestată exactitatea datelor și în timpul perioadei de verificare a acestora, părțile interesate pot solicita limitarea prelucrării datelor lor, caz în care le vom păstra numai pentru exercitarea sau apărarea împotriva reclamațiilor.

În anumite circumstanțe și din motive legate de situația lor particulară, părțile interesate pot contesta prelucrarea datelor lor. Societatea sau companiile din Grupul Alsina care efectuează tratamentul vor întrerupe prelucrarea datelor, cu excepția motivelor imperioase legitime, a exercitării sau a apărării împotriva posibilelor reclamații.

În cazul unui dezacord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, părțile interesate pot depune o plângere la Agencia Española de Protección de Datos (Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor), organism care deține Autoritatea de Control în această privință, cu sediul în Calle Jorge Juan, 6, CP 28001, Madrid.

După obținerea consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale cu privire la anumite activități sau comunicări comerciale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Persoanele interesate își pot exercita aceste drepturi în orice moment, trimițând un comunicat în scris însoțit de o fotocopie sau o imagine a Documentului Național de Identitate, fie prin e-mail la adresa protecciondedatos@alsina.com fie prin poșta tradițională către “Departamento de Sistemas del Grupo Alsina – Protección de Datos Personales” (“Departamentul de Sisteme al Grupului Alsina – Protecția Datelor cu Caracter Personal”) la adresa Montcada i Reixac (Barcelona), Polígon Industrial Pla d’en Coll, Camí de la Font Freda, 1, 08110.

 

Cum am obținut datele dumneavoastră?

Vă colectăm datele personale în trei moduri:

 1. direct de la dumneavoastră;
 2. prin intermediul altor Societăți din cadrul Grupului Alsina;
 3. prin terți.

Categoriile de date prelucrate sunt următoarele:

 • Date de identificare.
 • Date de contact.
 • Coduri sau parole de identificare.
 • Adresele poștale și/sau electronice.
 • Informații comerciale.
 • Date economice.

Nu vor fi tratate date protejate în mod special.